Verkeer, Weg, Straat, Auto'S, Voertuigen

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat BRL 9101 een reeks normen is die alle verkeersregelaars zullen moeten volgen. Een verkeersregelaar zal zowel een formele als een informele opleiding moeten volgen. De opleiding van de UKAS-website lijkt grondig en goed gestructureerd te zijn. Er zij op gewezen dat de opleiding een zeer belangrijk hoofdstuk bevat over de “What Not to Do”-lijst. Het is dit onderdeel van de opleidingssyllabus dat enkele belangrijke verschillen tussen de BRL 9101 en de BRL 9002 aangeeft.

Certificaat van verkeersleider

De BRL 9002-normen bestrijken slechts een deel van de gebieden van het beschermend verkeer die aan een verplichte naleving kunnen worden onderworpen. De certificering kan plaatsvinden in de vorm van een opleiding binnen of buiten. De opleiding die wordt gegeven aan de beoefenaar van de BRL 9101 is ondieper en specifieker voor de test- en controleprocedures die in werkelijke testsituaties moeten worden uitgevoerd. De BRL 9101 is specifieker over de testlogistiek, met inbegrip van de toewijzing van individuele testcentra en de wijze waarop de noodzaak om specifieke procedures in acht te nemen, moet worden vastgesteld. Aan het einde van de BRL 9101-opleiding moet de houder van het certificaat een examen afleggen volgens de door de verkeerscommissie gepubliceerde uitdagende opdracht voor illegaal verkeer.

BRL 9101 Infra normering neer B gasten agenten wijzigingen

Ongeacht de tussentijdse norm voor de registratie van een verkeersregelaar moeten B-gastagenten zich nog steeds houden aan een vrij strikte reeks normen voor de naleving van de regelgeving. Naast de reeds bestaande normen voor B-websiteverkeersregelaars geldt de B-websiteregistratie niet voor B-websiteverkeersregelaars – tot ten minste 2 juli 2006 is er geen beperking op hun registratie. verkeersonderzoek

De gedachte is dat de B-website registratiecertificaten slechts kunnen worden afgegeven als een tijdelijke activiteit voorafgaand aan de afgifte van de B-website registratie. De betrokken deskundige werd ook meegedeeld dat per functie minstens vijf kandidaten worden opgeroepen om te testen voor een B-website registratie waarvan zij denken dat het een onduidelijke is.

Aanwezigheid is vereist om de B-website registratie en het bijbehorende certificaat van de geregistreerde agent te behouden. Anders zijn de certificaten van de kandidaten niet meer geldig op de datum van de B-website registratie. Deze gesteriliseerde attesten kunnen na die datum niet meer worden afgeleverd.

B-website registratie

Als tijdelijke verkeersleider kan een B-website registratie slechts één keer geldig zijn – geldig van 1 juli tot 15 augustus 2006 – de datum waarop de tijdelijke verkeersleider is beoordeeld als zijnde in overeenstemming met de tussentijdse normen voor een van de B-website registratie classificaties.

De tussentijdse normen bestaan uit vastgestelde minimumnormen voor de kwaliteit van het proces van een verkeersleider en deze zijn:

B-website registratie betekent dat voor het doel van deze registratie de verkeersregelaar verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de maatregelen die geaccrediteerd zijn onder de tussentijdse norm van de B-website registratie. De verkeersregelaar hoeft echter niet aan de tussentijdse normen te voldoen als de B-website registratie geen onderdeel was van de goedgekeurde specificatie voor die specifieke specificatie. Deze normen van de B-website registratie zijn van toepassing op het oog van de interim-norm en een verkeersregelaar met een B-website registratie hoeft niet te voldoen aan de interim-normen. Een antwoord op de vraag “aan welke normen voldoen verkeersregelaars?” hangt af van de markt waarop de tussentijdse normen van toepassing zijn (of naar verwachting zullen worden).

Opleiding tot verkeersleider

Overdracht van inschrijving

B-website training:

“Vandaar het einde van deel 1: leidende sectie.”

Wanneer een opleiding wordt gegeven onder de tussentijdse norm van de registratie van de UKAS website, moet de aanvraag als belangrijkste onderwerpen bevatten:

R. Vóór de registratie: Wat te doen, bespreking van de methodologie van het testen en controleren, het uitvoeren van testen en controleren.

Eenmaal geregistreerd: Beleid en praktijken voorgesteld.